Điểm chuẩn trường đại học Mở 2017

Dưới đây là điểm chuẩn của viện đại học Mở Hà Nội 2017:

 

Điểm chuẩn trường đại học Mở 2017
Đánh giá bài viết