Teen 2k: Biến động điểm chuẩn các trường y – dược trong 5 năm

0
1

Tổng hợp điểm chuẩn của các trường y – dược trên cả nước trong 5 năm dưới đây sẽ giúp teen 2k dễ dàng chọn trường và ngành học hơn rất nhiều đó!

1. TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP.HCM

STT

Tên ngành Điểm trúng tuyển năm 2013 Điểm trúng tuyển năm 2014 Điểm trúng tuyển năm 2015 Điểm trúng tuyển năm 2016 Điểm trúng tuyển năm 2017
1 Y đa khoa

27

26

28 26,75 29,25
2 Y học dự phòng

22

22

24,25

23

23,5
3 Y học cổ truyền 23,5 22,5 24,75 24

25,75

4 Y tế cộng đồng

21

18,5 22,75 20,5

22,25

5 Kỹ thuật hình ảnh y học

22

21,5 23,75 23,5

22,25

6 Xét nghiệm y học

23,5

23,5 25

24

26,25

7 Dược học

26

25 26 25,5 27,5
8 Điều dưỡng hộ sinh 21 19,5 22,75 21,5

22,75

9

Điều dưỡng gây mê

22,5 20,5 23,25 22,75 24,75
10 Điều dưỡng

22

21 23,25 22,5 24,5
11 Phục hồi chức năng

21

21 23,25 22

24,25

12 Răng hàm mặt 26 24,5 27,5 26

29

13 Kỹ thuật phục hình răng 21,5 21,5 23 23

25

 

2. TRƯỜNG ĐH Y HÀ NỘI

Số TT Tên Ngành Điểm trúng tuyển năm 2013 Điểm trúng tuyển năm 2014 Điểm trúng tuyển năm 2015 Điểm trúng tuyển năm 2016 Điểm trúng tuyển năm 2017

1

Y đa khoa 27,5 26,5 27,75 27 29,25
2 Y đa khoa phân hiệu Thanh Hóa

24,5

26,75

3 Răng hàm mặt

27

25 27 26,75

28,75

4 Y học cổ truyền

25

23 25 25,5

26.75

5 Y học dự phòng

22,5

22 24 24

24,5

6 Khúc xạ nhãn khoa

23,75 24,5

26,5

7 Y tế cộng đồng

22

20 23 23,25

23,75

8 Dinh dưỡng

20

22,5 23 23,5

24,5

9 Xét nghiệm y học

24,25 24,75 26,5
10 Điều dưỡng 24 22 24 24

26

 

3. TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

Số TT Tên ngành Điểm trúng tuyển năm 2013 Điểm trúng tuyển năm 2014 Điểm trúng tuyển năm 2015 Điểm trúng tuyển năm 2016 Điểm trúng tuyển năm 2017
1

Dược học

27 23,5 26,75 26,75

28

4. TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Số TT Tên ngành Điểm trúng tuyển năm 2013 Điểm trúng tuyển năm 2014 Điểm trúng tuyển năm 2015 Điểm trúng tuyển năm 2016 Điểm trúng tuyển năm 2017
1 Răng hàm mặt

24,75 23,2

27,25

2 Y đa khoa

23

22 24 22,8 27
3 Dược học

26,75

4 Xét nghiệm y học

14

21 23,75 22,5 25,75
5 Khúc xạ nhãn khoa 23.25 22,2

25,25

6

Kỹ thuật y học

14 19,5 23,5 21,9 24,5
7 Điều dưỡng

18,5

18 22 21,25

23,25

8 Hộ sinh        –      20,5       –       –
9 Y tế cộng đồng

23.25 21,3 21,75

 

5. TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ

Số TT

Tên Ngành

Điểm trúng tuyển năm 2013 Điểm trúng tuyển năm 2014 Điểm trúng tuyển năm 2015 Điểm trúng tuyển năm 2016

Điểm trúng tuyển năm 2017

1 Y đa khoa

25

24,5 25,75 25

27

2 Răng hàm mặt

25

23,5 25,75 24,25

27

3 Dược học

25

23,5 25,5 24,25

26.5

4 Y học cổ truyền

21,5

22,5 24,75 23 25
5 Xét nghiệm y học 22 20,5 23,75 23,25

25

6

Y học dự phòng

21,5

21 24,25 22,5 23
7 Điều dưỡng 20 19 22,75 22,25

22,75

8

Y tế cộng đồng

18

18 22,25 21,25

20,5

 

6. TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC – ĐH HUẾ

Số TT

Tên Ngành Điểm trúng tuyển năm 2013 Điểm trúng tuyển năm 2014 Điểm trúng tuyển năm 2015 Điểm trúng tuyển năm 2016

Điểm trúng tuyển năm 2017

1

Y đa khoa

26 24,5 26,5 26 28,25
2 Y học dự phòng 21 20,5 22,5 22,75

22

3

Y học cổ truyền

22 22 24 24,5 25,5
4

Y tế cộng đồng

20 18 20,75 21

18

5 Kỹ thuật hình ảnh y học 22,5 22 22,75 23,25

24,5

6

Xét nghiệm y học

19 22 23,25 24,5
7 Dược học 25,5 24 26 25,5

27

8

Điều dưỡng

21 21 21,75 22,5 23,5
9 Răng hàm mặt 25 23,5 25,75 25,75

27,75

 

7. TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH

Số TT Tên ngành Điểm Trúng tuyển 2013 Điểm trúng tuyển năm 2014 Điểm trúng tuyển năm 2015 Điểm trúng tuyển năm 2016 Điểm trúng tuyển năm 2017
1

Y đa khoa

25,5 25 26 25,25 27,5
2 Y học cổ truyền 23 21.5 24,5 23,75

25

3

Điều dưỡng

22,5 20,5 23 22,5 24,25
4 Y tế cộng đồng 15 20 21,75 21,25

20

5

Y học dự phòng

22,5 21 23,25
6 Dược học 24,5 24 25,5 24,25

26

 

8. KHOA Y – ĐHQG TP.HCM

Số TT

Tên Ngành

Điểm trúng tuyển năm 2013 Điểm trúng tuyển năm 2014 Điểm trúng tuyển năm 2015 Điểm trúng tuyển năm 2016 Điểm trúng tuyển năm 2017
1 Y đa khoa 26 23,5 26 25,5

28,25

2

Y đa khoa chất lượng cao

26,5

3

Dược học 26

26,5

 

Nguồn: Tuệ Minh – Báo điện tử Vietnamnet

 

Bình luận Facebook
Teen 2k: Biến động điểm chuẩn các trường y – dược trong 5 năm
4.4 (87.27%) 11 votes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here