Các tập hợp số – Môn toán lớp 10

0
78

1, Tập hợp số tự nhiên (kí hiệu: N)

N={0,1,2,3,…}

Tập hợp các số nguyên dương kí hiệu là N*

2, Tập hợp số nguyên (kí hiệu: Z)

Z={….,-3,-2,-1,0,1,2,3,…}

Tập hợp các số nguyên gồm các phần tử là số tự nhiên và các phần tử đối của các số tự nhiên.

3, Tập hợp số hữu tỉ (kí hiệu: Q)

Mỗi số hữu tỉ có thể được biểu diễn bằng một số thập phân vô hoặc hữu hạn tuần hoàn.

4, Tập hợp số thực (kí hiệu: R)

Số vô tỉ là số được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Kí hiệu số vô tỉ: I

* Số thực là tập hợp số hữu tỉ và số vô tỉ: R=Q ∪ I

5, Một số tập hợp con của tập hợp số thực.

Bình luận Facebook
Các tập hợp số – Môn toán lớp 10
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here