Hàm số lũy thừa – Môn Toán – Lớp 12

0
91

1. Định nghĩa

Hàm số y=xα với α ∈ R, được gọi là hàm số lũy thừa.

2. Tập xác định

Tập xác định hàm số y=xα là:

R với  α nguyên dương;

với α nguyên âm hoặc bằng 0

(0;+∞) với α không nguyên

3. Đạo hàm

Hàm số y = y=xα (α ∈ R) có đạo hàm với mọi x>0 và (xα)’ = αxα-1

4. Tính chất của hàm số lũy thừa trên khoảng (0;+∞)

1) Đồ thị luôn đi qua điểm (1;1).

2) Khi α>0 hàm số luôn đồng biến, khi α<0 hàm số luôn nghịch biến.

3) Đồ thị của hàm số không có tiệm cận khi α>0. Khi α<0 đồ thị của hàm số có tiệm cận ngang là trục Ox, tiệm cận đứng là trục Oy.

5. Đồ thị của hàm số lũy thừa

Đồ thị của hàm số lũy thừa y=xα trên khoảng (0;+∞) ứng với các giá trị khác nhau của α.

Bình luận Facebook
Hàm số lũy thừa – Môn Toán – Lớp 12
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here