Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Môn Toán – Lớp 12

0
222

Khi học về thể tích khối đa diện, teen cần khắc sâu trong đầu những kiến thức nào?

  • Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao là:

  • Thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là V = Bh.
  • Thể tích của khối hộp bằng tích của diện tích đáy và chiều cao của nó.
  • Thể tích của khối hộp chữ nhật bằng tích ba kích thước của nó.

Chú ý:

1. Tỉ số thể tích của hai khối da diện đồng dạng bằng lập phương tỉ số đồng dạng.

2. Trong một số bài toán ta thường sử dụng kết quả sau:

Cho khối chóp S.ABC. Trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ khác với S. Khi đó:

 

Bình luận Facebook
Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Môn Toán – Lớp 12
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here