Lại thêm quyết định của Học viện Hành chính khiến 2k “thẫn thờ”

0
2

Trong năm 2018, Học viện Hành chính quốc gia sẽ không đào tạo trình độ đại học mà chỉ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Điều này khiến không ít teen 2k cảm thấy “hụt hẫng”.

Từ năm 2018, Học viện Hành chính quốc gia không còn nhiệm vụ đào tạo chính quy, không chính quy bậc cử nhân.

Điều này được thể hiện tại Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia vừa được ban hành.

Theo đó, Học viện Hành chính quốc gia có các nhiệm vụ như bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí việc làm…

Đồng thời, đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Một nhiệm vụ nữa của Học viện đó là nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách phục vụ công tác giảng dạy của Học viện.

Học viện cũng tham gia với các đơn vị của Bộ Nội vụ xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật khi được cấp có thẩm quyền giao; tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Quản lý phôi và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của Học viện theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và theo quy định của pháp luật…

Như vậy, so với Quyết định trước đây của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia thì tại Quyết định mới, Học viện không còn chức năng, nhiệm vụ đào tạo hệ ĐH chính quy và không chính quy.

Nguồn: Nghiêm Huê – Báo Tiền Phong

 

Bình luận Facebook
Lại thêm quyết định của Học viện Hành chính khiến 2k “thẫn thờ”
2.4 (48%) 10 votes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here