Logarit – Môn Toán – Lớp 12

0
49

 1. Định nghĩa

Cho 2 số dương a,b với a≠1. Số α thỏa mãn đẳng thức aα=b được gọi là logarit cơ số a của b và kí hiệu là logab.

α = logab khi và chỉ khi aα=b

2. Các phép toán về logarit

loga1 = 0

logaa = 1

logab = 1/logba ↔ logab.logba = 1

alogb= b

logabα = αlogab

log(a α)b = 1/α.logab

log(am) b = n/m.logab.

logab.logbc = logac ↔ logab = logac/logbc

loga(b.c) = logab + logac

loga(b/c) = logab – logac

alogb(c) =clogb(a)

3. Logarit thập phân, logarit tự nhiên

log10x = lg x ; log10x = log x

logex = ln x

 

 

 

Bình luận Facebook
Logarit – Môn Toán – Lớp 12
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here