Lũy thừa – Môn Toán – Lớp 12

0
68

  • Lũy thừa với số mũ nguyên dương

Cho a ∈ R, n ∈ N*. Khi đó: a= a.a…a  (n thừa số)

  • Lũy thừa với số mũ nguyên dương có các tính chất tương tự tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương.
  • 0và 0-n không có nghĩa.
  • Các phép toán về lũy thừa

a0 = 1

a1 = a

am.a= am+n

am/a = am-n

am.b= (a.b)m

am/bm = (a/b)m

(am)n = (an)= am.n

 

 

 

 

am/n = n√m

Bình luận Facebook
Lũy thừa – Môn Toán – Lớp 12
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here