Ngữ văn 11 – Bổ trợ kiến thức môn Ngữ văn lớp 11

Ngữ văn 11 – Bổ trợ kiến thức môn Ngữ văn lớp 11

STT Các chủ đề Ngữ văn 11 – Bổ trợ kiến thức môn Ngữ văn lớp 11
1 Phân tích tác phẩm ” Vào phủ chúa Trịnh” (Lê Hữu Trác)
2 Soạn bài “Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân”
3 Hướng dẫn viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
4 Phân tích bài thơ “Tự tình” (Hồ Xuân Hương)
5 Phân tích bài thơ “Câu cá mùa thu” (Nguyễn Khuyến)
6 Soạn bài “Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận”
7 Soạn bài “Thao tác lập luận phân tích”
8 Phân tích tác phẩm “Thương vợ” (Tú Xương)
9 Phân tích tác phẩm “Bài ca ngất ngưởng” (Nguyễn Công Trứ)
10 Phân tích tác phẩm “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” (Cao Bá Quát)
11 Hướng dẫn viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội
12 Phân tích tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” (Nguyễn Đình Chiểu)
13 Phân tích tác phẩm “Chiếu cầu hiền” (Ngô Thì Nhậm)
14 Soạn bài “Ôn tập văn học trung đại Việt Nam”
15 Soạn bài “Thao tác lập luận so sánh”
16
17 Hướng dẫn viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
18 Phân tích tác phẩm “Hai đứa trẻ” (Thạch Lam)
19 Soạn bài “Ngữ cảnh” – Môn Ngữ văn – Lớp 11
20 Phân tích tác phẩm “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân)
21 Phân tích tác phẩm “Hạnh phúc của một tang gia” (Vũ Trọng Phụng)
22 Phân tích tác phẩm “Chí Phèo” (Nam Cao)
23 Phân tích tác phẩm “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” (Nguyễn Huy Tưởng)
24 Soạn bài “Nghĩa của câu”
25 Hướng dẫn viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
26 Phân tích bài thơ Vội vàng (Xuân Diệu)
27 Soạn bài “Thao tác lập luận bác bỏ”
28 Tràng giang (Huy Cận)
29 Hướng dẫn viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội
30 Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)
31 Phân tích bài thơ “Chiều tối” (Hồ Chí Minh)
32 Phân tích bài “Từ ấy” (Tố Hữu)
33 Phân tích bài thơ “Lai Tân” (Hồ Chí Minh)
34 Phân tích bài thơ “Nhớ đồng” (Tố Hữu)
35 Phân tích bài thơ “Tương tư” (Nguyễn Bính)
36 Phân tích bài thơ “Chiều xuân” (Anh Thơ)
37 Soạn bài “Tiểu sử tóm tắt”
38 Soạn bài “Đặc điểm loại hình của tiếng Việt”
39 Phân tích bài “Tôi yêu em” (Puskin)
40 Soạn bài “Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt”
41 Phân tích tác phẩm “Người trong bao” (Sê-khốp)
42 Soạn bài “Thao tác lập luận bình luận”
43 Phân tích tác phẩm “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” (Hu-gô)
44 Soạn bài “Phong cách ngôn ngữ chính luận”
45 Soạn bài “Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận”
46 Soạn bài “Tóm tắt văn bản nghị luận”