Ngữ văn 12 – Bổ trợ kiến thức môn Ngữ văn lớp 12

Ngữ văn 12 – Bổ trợ kiến thức môn Ngữ văn lớp 12

STT Các chủ đề Ngữ văn 12 – Bổ trợ kiến thức môn Ngữ văn lớp 12
1
2 Soạn bài “Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí”
3 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
4 Hướng dẫn viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
5 Phân tích tác phẩm “Tuyên ngôn Độc lập” (Hồ Chí Minh)
6
7 Phân tích tác phẩm “Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi)”
8 Phân tích tác phẩm “Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)”
9 Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống
10 Soạn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học
11 Hướng dẫn viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội
12
13 Soạn bài “Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ”
14 Phân tích bài thơ “Tây Tiến” (Quang Dũng)
15 Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
16 Phân tích bài thơ “Việt Bắc” (Tố Hữu)
17 Soạn bài “Luật thơ”
18 Soạn bài “Phát biểu theo chủ đề”
19 Phân tích bài thơ “Đất Nước” (Nguyễn Khoa Điềm)
20 Phân tích bài thơ “Đất Nước” (Nguyễn Đình Thi)
21 Hướng dẫn viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
22 Phân tích tác phẩm “Dọn về làng” (Nông Quốc Chấn)
23 Phân tích tác phẩm “Tiếng hát con tàu” (Chế Lan Viên)
24 Phân tích tác phẩm “Đò lèn” (Nguyễn Duy)
25 Phân tích tác phẩm Sóng (Xuân Quỳnh)
26 Phân tích bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca ” (Thanh Thảo)
27 Bác ơi! (Tố Hữu)
28 Phân tích tác phẩm Tự do (P.Ê-luy-a)
29 Soạn bài “Quá trình văn học và phong cách văn học”
30 Phân tích tác phẩm “Người lái đò sông đà” (Nguyễn Tuân)
31 Soạn bài “Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận”
32
33
34 Phân tích tác phẩm “Vợ chồng A Phủ ” (Tô Hoài)
35 Hướng dẫn viết bài làm văn số 5: Nghị luận xã hội
36 Soạn bài “Nhân vật giao tiếp”
37 Phân tích tác phẩm “Vợ nhặt” (Kim Lân)
38 Soạn bài “Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi”
39 Phân tích tác phẩm “Rừng xà nu” (Nguyễn Trung Thành)
40 Phân tích tác phẩm “Bắt sấu rừng U Minh Hạ” (Sơn Nam)
41 Phân tích tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” (Nguyễn Thi)
42 Hướng dẫn viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học
43 Phân tích tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” (Nguyễn Minh Châu)
44 Soạn bài “Thực hành về hàm ý”
45 Phân tích tác phẩm “Mùa lá rụng trong vườn” (Ma Văn Kháng)
46 Phân tích tác phẩm “Một người Hà Nội” (Nguyễn Khải)
47 Phân tích tác phẩm “Thuốc” (Lỗ Tấn)
48 Soạn bài “Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận”
49 Soạn bài “Diễn đạt trong văn nghị luận”
50 Phân tích tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” (Lưu Quang Vũ)
51 Soạn bài “Phát biểu tự do”
52 Soạn bài “Phong cách ngôn ngữ hành chính”
53 Soạn bài “Văn bản tổng kết”
54 Soạn bài “Giá trị văn học và tiếp nhận văn học”