Nhận định đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 – Tổ hợp KHTN (tham khảo)

0

Sáng ngày 7/8/2021, thí sinh các tỉnh còn lại đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 với bài thi tổ hợp. Dưới đây là nhận định đề thi tổ hợp KHTN cho các thí sinh.

Nhận định chung về bài thi Khoa học tự nhiên môn Hóa học – Sinh học
Mỗi môn thi thành phần vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ
đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Đề thi đảm bảo mục
tiêu xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, có độ phân hóa phù hợp cho mục
tiêu xét tuyển đại học.
Môn Hóa học: 92,5% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 12; 7,5% số câu hỏi thuộc
chương trình lớp 11. Khoảng 70 % số câu hỏi (28 câu) ở mức độ Nhận biết và Thông
hiểu; 22,5% số câu (9 câu) ở mức độ Vận dụng; 7,5% số câu hỏi (3 câu) thuộc mức
độ Vận dụng cao. Đề thi có 27,5% số câu hỏi (11 câu) là bài tập tính toán, 72,5% số
câu hỏi (29 câu) là câu lí thuyết. Đề thi không xuất hiện câu hỏi thuộc dạng bài mới.
Ngoài việc đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp, đề thi có độ phân hóa phù hợp cho mục
tiêu xét tuyển đại học.
Có thể quan sát bảng ma trận đề thi TNTHPT bài thi Tổ hợp KHTN môn Hóa học –
Đợt 2 như sau:

So với đề thi đợt 1, tỉ lệ câu hỏi lí thuyết/câu hỏi tính toán và tỉ lệ câu thuộc lớp 11/lớp 12 có sự khác nhau không đáng kể. Số lượng câu hỏi đơn giản (thuộc mức độ nhận biết, thông hiểu) phục vụ mục đích xét tốt nghiệp THPT không có sự thay đổi nhiều (khoảng 28-30 câu). Số lượng câu hỏi thuộc mức độ vận dụng và vận dụng cao phục vụ mục đích sử dụng kết quả làm căn cứ giúp các trường đại học tuyển sinh đầu vào có sự thay đổi 1 chút. Cụ thể, số câu vận dụng trong đề lần 2 tăng lên (3 câu) và số câu vận dụng cao giảm xuống (1 câu) nhưng đề không xuất hiện câu hỏi mới, lạ. Sự thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến độ công bằng giữa hai lần thi, tức là đề lần 1 và đề lần 2 có độ khó tương đương nhau.  

Môn Sinh học: Đề thi tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp, có độ phân hóa vừa phải để xét tuyển Đại học. Đề thi có cấu trúc và độ khó cao hơn so với đề tham khảo năm 2021 và tương đồng với đề thi đợt 1.

Về phân bố kiến thức và ma trận đề (dựa trên mã đề 217)

Kiến thức nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 12, không có các câu hỏi ứng dụng thực tế liên quan đến dịch Covid như đề 2020 và đề đợt 1. Sự phân bố kiến thức tương đồng với đề các năm: 4 câu lớp 11, 9 câu cơ chế Di truyền, 11 câu Quy luật di truyền, 2 câu di truyền quần thể (đáng tiếc là không có câu hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao), 1 câu di truyền người (vẫn dạng bài toán phả hệ dạng mô tả), 1 câu di truyền học ứng dụng, 4 câu Tiến hóa và 7 câu Sinh thái.

Về độ khó: Khoảng 62,5% lượng câu hỏi  nằm trong vùng Nhận biết và Thông hiểu đảm bảo cho mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp. Còn lại 37,5% nằm trong vùng Vận dụng và Vận dụng cao làm nhiệm vụ phân hóa thí sinh cho mục tiêu xét tuyển đại học.

Các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, giống như hầu hết các đề môn Sinh trong những năm gần đây và đề tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Ở 10 câu cuối cùng của đề các câu hỏi sắp xếp không theo thứ tự mà ngẫu nhiên do phần mềm trộn đề. Điều này giúp hạn chế các thí sinh lựa chọn ngẫu nhiên đáp án cho 4 câu vận dụng cao mà trước đây thường nằm ở cuối cùng.

Nhìn chung, với mức độ đề như hiện tại, các thí sinh hoàn toàn yên tâm với mục tiêu xét điểm tốt nghiệp. Chỉ cần ôn tập và nắm chắc kiến thức sách giáo khoa thí sinh có thể đạt được điểm 6-7 một cách dễ dàng. Do vậy, đỉnh của phổ điểm có thể ở giá trị 5,5-6,5 điểm. Lượng điểm 10 sẽ không nhiều. So với đề đợt 1, đề thi đợt 2 “truyền thống hơn”, “an toàn hơn” và phù hợp với các thí sinh trong hoàn ảnh phải chờ đợi và vượt qua các vấn đề của đại dịch Covid mang lại.

Bình luận Facebook
Nhận định đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 – Tổ hợp KHTN (tham khảo)
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here