Phân tích đề kiểm tra khảo sát kiến thức Sử-Địa-GDCD của Sở GD&ĐT Hà Nội

0
2

Hà Nội vừa tổ chức thi khảo sát lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 các môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

1. Môn Lịch sử: Không có câu hỏi lớp 10

Đề thi kiểm tra khảo sát chất lượng môn Lịch sử của Sở GD&ĐT Hà Nội có nội dung an toàn hơn đề thi THPT quốc gia 2018 và đề tham khảo 2019 của Bộ GD&ĐT, có phần nhẹ nhàng với các em học sinh đang ở giai đoạn ôn thi học kỳ cũng như chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Nội dung kiến thức của đề thi Lịch sử bao gồm chủ yếu kiến thức lớp 12 mà học sinh đang học trên lớp: Tỉ lệ câu hỏi lớp 12 và lớp 11 tương ứng là 95% – 5%. Không có câu hỏi thuộc chương trình lớp 10.

Về độ khó của đề thi, 70% cơ bản + 30% nâng cao. Trong đó, các câu hỏi khó tập trung vào các chuyên đề: Việt Nam từ năm 1945 – 1954 ; Việt Nam từ năm 1954 – 1975; Không có chuyên đề Việt Nam từ năm 1975 – 2000, điều này phù hợp với nội dung học hiện tại trên trường của học sinh: chưa học tới phần này.

Tỉ lệ câu hỏi nhận biết, thông hiểu so với vận dụng, vận dụng cao là 45% – 25% – 15% – 15% vì vậy học sinh không khó đạt được điểm tuyệt đối với đề thi này. Các câu vận dụng cao trong đề ít hơn về số lượng và cũng không quá khó như đề chính thức của Bộ GD&ĐT 2018.

2. Địa lí: Vững kiến thức là “ăn” 5 – 6 điểm

Đề thi môn Địa lí tương đương và bám khá sát đề thi THPT quốc gia 2018 và đề thi tham khảo 2019. Nội dung kiến thức của đề thi bao gồm chủ yếu kiến thức lớp 12 mà học sinh đang học trên lớp. Tỉ lệ câu hỏi lớp 12 và lớp 11 tương ứng là 90% – 10%.

Phạm vi kiến thức trong đề chủ yếu là lớp 11 và 12, không có nội dung lớp 10, bao gồm 5 chuyên đề lớp 12: Địa lí tự nhiên, Địa lí dân cư, Địa lí các ngành kinh tế, Địa lí vùng kinh tế, Thực hành kĩ năng Địa lí. Một chuyên đề Địa lí lớp 11: Địa lí khu vực và quốc gia. Về độ khó của đề thi, 60% cơ bản + 40% nâng cao.

Các câu hỏi khó tập trung vào các chuyên đề: Địa lí vùng kinh tế, Thực hành kĩ năng Địa lí. Học sinh không khó đạt được điểm 9 với đề thi này.

Đề thi của Sở GD&ĐTHà Nội hoàn toàn phù hợp với mục tiêu khảo sát chất lượng khi ra đề. Học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức sách giáo khoa là có thể đạt được 5, 6 điểm với đề thi này.

3. Giáo dục Công dân: Nội dung “nhẹ” hơn đề thi 2018

Đề thi khảo sát môn Giáo dục công dân có nội dung nhẹ nhàng hơn đề thi THPT quốc gia 2018 và đề thi tham khảo 2019. Nội dung kiến thức của đề thi bao gồm chủ yếu kiến thức lớp 12 mà học sinh đang học trên lớp: Tỉ lệ câu hỏi lớp 12 và lớp 11 tương ứng là: 90% – 10%. Không có câu hỏi thuộc chương trình lớp 10.

Các câu hỏi khó tập trung vào các chuyên đề: Thực hiện pháp luật; Công dân với các quyền dân chủ. Đề có một số câu hỏi mang tính thời sự như vấn đề như làm giả nhãn mác hàng hóa, ô nhiễm môi trường, tội phạm công nghệ cao, ví dụ như câu 86, 87, 112 mã đề 024.

Các câu vận dụng cao trong đề có độ khó ngang đề chính thức của Bộ GD&ĐT 2018. Trong đề thi không có một số chuyên đề vì học sinh chưa học tới, do đó không được bỏ qua khi ôn tập vì đề thi chính thức vẫn có thể có.

Bình luận Facebook
Phân tích đề kiểm tra khảo sát kiến thức Sử-Địa-GDCD của Sở GD&ĐT Hà Nội
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here