Phương trình mũ và phương trình logarit – Môn Toán – Lớp 12

0
41

 I. Phương trình mũ

1. Phương trình mũ cơ bản

ax =b  (a>0, a ≠ 0)

Nếu b ≤ 0, phương trình vô nghiệm

Nếu b > 0, phương trình có nghiệm duy nhất x=logab

2. Phương trình mũ đơn giản

a) Phương trình có thể đưa về phương trình mũ cơ bản bằng cách áp dụng các phương pháp

– Đưa về cùng một cơ số

– Đặt ẩn phụ

– Lấy logarit 2 vế (logarit hóa)

b) Phương trình có thể giải bằng phương pháp đồ thị

c) Phương trình có thể giải bằng cách áp dụng tính chất của hàm số mũ

II. Phương trình logarit

1. Phương trình logarit dạng cơ bản

logax = b (a>0, a ≠ 1)

Phương trình logarit cơ bản luôn có nghiệm duy nhất

x = ab

2. Phương trình logarit đơn giản

a) Phương trình có thể đưa về phương trình logarit cơ bản bằng cách áp dụng các phương pháp:

– Đưa về cùng một cơ số

– Đặt ẩn phụ

– Mũ hóa hai vế

b) Phương trình có thể giải bằng phương pháp đồ thị.

 

Bình luận Facebook
Phương trình mũ và phương trình logarit – Môn Toán – Lớp 12
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here