Soạn bài “Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX” – Môn Ngữ văn – Lớp 12

0
110

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đặng Ngọc Khương (giáo viên môn Văn tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi soạn bài “Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX“.

1. Đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ đầu thể kỉ XX đến Cách mạng Tháng tám năm 1945.

a. Văn học đổi mời theo hướng hiện đại hóa.

Khái niệm hiện đại hóa: Là quá trình hội nhập với nền văn học hiện đại thế giới, làm cho văn học Việt Nam thoát khỏi hệ thống thi pháp văn học Trung đại và đổi mới theo hình thức văn học phương Tây.

Quá trình hiện đại hóa:

 • Giai đoạn 1 (1900 – 1920): Chữ quốc ngữ ngày càng phát triển; đội ngũ sáng tác là các nhà văn Hán học cấp tiến đảm nhiệm trước nhu cầu của xá hội; sáng tác tiêu biểu như văn xuôi, báo chí, dịch thuật,..

=> Các tác phẩm văn học giai đoạn này còn mang dấu ấn của thời đại cũ và có những nét đổi mới.

 • Giai đoạn 2 (1920 – 1930): Các sáng tác do tầng lớp tri thức Tây học đảm nhiệm; Đường lối tư tưởng cách tân theo phương Tây, đề cao cái tôi; các thể loại tiêu biểu như truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, bút ký, kịch thơ,…

=> Giai đoạn văn học này có nhiều chuyển biến tích cực báo hiện một cuộc cách mạng mới trong văn học.

 • Giai đoạn 3 (1930 – 1945): Đây là quá trình hoàn tất hiện đại hóa với nhiều cuộc cách tân sâu sắc trên mọi thể loại, đặc biệt là tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ; các trào lưu văn học bùng nổ.

b. Văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều xu hướng.

 • Bộ phận văn học công khai.
 • Bộ phận văn học không công khai.

=> Vừa đấu tranh với nhau vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển.

c. Văn học phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng.

 • Do sự thúc bách của thời đại, sự vận động tự thân của nền văn học, thức tỉnh của cái tôi cá nhân, viết văn trở thành một nghề kiếm sống.
 • Từ năm 1900 – 1945, các bộ phận và xu hướng văn học đều phát triển với một tốc độ khẩn trương.

2. Thành tựu chủ yếu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng Tháng tám năm 1945.

a. Về nội dung tư tưởng.

 • Chủ nghĩa yêu nước gắn liền với yêu dân với lý tưởng xã hội chủ nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản.
 • Chủ nghĩa nhân đạo dựa trên tinh thần dân chủ, quan tâm đến những người bình thường trong xã hội đặc biệt là tầng lớp nhân dân cực khổ lầm than.

=> Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của văn học dân tộc là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo, đồng thời đem đến cho văn học thời kỳ này một đóng góp mới của thời đại: tinh thần dân chủ.

b. Thành tựu văn học.

 • Tiểu thuyết: Phát triển cùng với chữ quốc ngữ, có nhiều cách tân so với tiểu thuyết chương hồi, bắt đầu diễn tả được tâm lý nhân vật (nhóm Tự lực văn đoàn, văn xuôi hiện thực phê phán).
 • Truyện ngắn: Phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, tiêu biểu như Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam,…
 • Phóng sự: tác giả tiêu biểu như Tam Lang, Vũ Trọng Phụng,…
 • Thơ ca: Có những thành tựu to lớn,  tác giả tiêu biểu như Tố Hữu, Xuân Diệu,…

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Ngữ văn lớp 12.

Bình luận Facebook
Soạn bài “Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX” – Môn Ngữ văn – Lớp 12
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here