Hệ tọa độ trong không gian – Môn toán lớp 12

0
60

1, Tọa độ của điểm và vecto.

Trong không gian có ba trục tọa độ chung gốc O, đôi một vuông góc với nhau x’Ox; y’Oy; z’Oz. Hệ trục tọa độ như vậy được gọi là hệ trục tọa độ Oxyz với O là gốc tọa độ.

Trên các trục x’Ox; y’Oy; z’Oz có  lần lượt là các vecto đơn vị.

Có M thuộc Oxyz, tồn tại duy nhất bộ số (x;y;z) để: 

Cho vecto a trong không gian Oxyz, khi đó: 

Vecto a có các tọa độ (a1;a2;a3)

2, Biểu thức tọa độ của các phép toán vecto.

Nếu: 

Thì: 

3, Tích vô hướng.

Công thức tính: 

Biểu thức tọa độ của tích vô hướng: 

Công thức tính góc giữa hai vecto: 

4, Phương trình mặt cầu.

Trong không gian Oxyz, bán kính R, mặt cầu tâm I(a;b;c) có phương trình chính tắc: 

Mặt cầu có phương trình tổng quát:  với tâm I(-a;-b;-c) và bán kính 

Bình luận Facebook
Hệ tọa độ trong không gian – Môn toán lớp 12
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here