Hàm số lũy thừa – Môn Toán – Lớp 12

1. Định nghĩa Hàm số y=xα với α ∈ R, được gọi là hàm số lũy thừa. 2. Tập xác định Tập xác định hàm số y=xα là: R với  α nguyên dương; với α nguyên âm...

Số phức – Môn Toán – Lớp 12

Khái niệm số phức Số phức z = a+bi có phần thực là a, phần ảo là b (a,b ∈ R và i² = -1) ...

Teen 2k3: Hàng nghìn bạn thất vọng vì kết quả học...

Năm học đầu tiên của cấp học THPT đã trôi qua, các em 2k3 có kết quả học tập ra sao? Các em có...

GIÁO VIÊN CHO TEEN

close-link