Vật lí 12 – Bổ trợ kiến thức môn vật lí lớp 12

Vật lí 12 – Bổ trợ kiến thức môn vật lí lớp 12

STT Các chủ đề Vật lí 12 – Bổ trợ kiến thức môn vật lí lớp 12
1 Dao động điều hoà
2 Con lắc lò xo
3 Con lắc đơn
4 Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
5
6 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
7 Giao thoa sóng
8 Sóng dừng là gì?
9 Lí thuyết về Đặc trưng vật lí của âm
10 Đặc trưng sinh lí của âm
11 Đại cương về dòng điện xoay chiều
12 Các mạch điện xoay chiều
13
14 Lí thuyết về Truyền tải điện năng. Máy biến áp
15 Máy phát điện xoay chiều
16 Động cơ không đồng bộ ba pha
17 Mạch dao động
18 Điện từ trường
19 Sóng điện từ
20 Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
21 Tán sắc ánh sáng
22 Giao thoa ánh sáng
23 Các loại quang phổ
24 Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
25 Tia X
26 Hiện tượng quang điện Thuyết lượng tử ánh sáng
27 Hiện tượng quang điện trong
28 Hiện tượng quang – phát quang
29 Mẫu nguyên tử Bo
30 Sơ lược về laze
31 Tính chất và cấu tạo hạt nhân
32 Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
33 Phóng xạ
34 Phản ứng phân hạch
35 Phản ứng nhiệt hạch là gì?
36 Các hạt sơ cấp
37 Cấu tạo Vũ trụ