Tổng hợp hai giao động điều hoà cùng phương, cùng tần số là gì? Phương pháp giản đồ Fre-nen – Môn Vật lý – Lớp 12

0

1, Véc tơ quay.

Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một véc tơ quay.

Véc tơ quay có gốc tại gốc tọa độ Ox, có độ dài bằng biên độ dao động A, hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu φ.

2, Phương pháp giản đồ Fre-nen.

(?) Tìm tổng của hai dao động:

(+) Phương pháp giản đồ Fre-nen:

Vẽ hai véc tơ quay đặc trưng cho hai dao động:

Phương trình tổng hợp:

=> Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là một dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với hai dao động đó.

(+) Ảnh hưởng của độ lệch pha: 

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.