Toán 10 – Bổ trợ kiến thức môn toán lớp 10

Toán 10 – Bổ trợ kiến thức môn toán lớp 10

STT Các chủ đề của môn Toán lớp 10
1 Mệnh đề là gì? Mệnh đề chứa biến là gì?
2 Tập hợp là gì? Các phép toán tập hợp, các tập hợp số
3 Số gần đúng là gì? Sai số là gì?
4 Hàm số là gì? Tất tần tật về hàm số bậc nhất, bậc hai
5 Phương trình là gì? Đại cương về phương trình
6 Lý thuyết về phương trình bậc nhất, bậc hai
7 Tất tần tật lý thuyết về bất đẳng thức
8 Lý thuyết về bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
9 Xét dấu của nhị thức bậc nhất như thế nào?
10 Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
11 Xét dấu tam thức bậc hai? Giải phương trình bậc hai như thế nào?
12 Khái niệm cung và góc lượng giác
13 Vectơ là gì? Các định nghĩa về vectơ
14 Các công thức tổng và hiệu của hai vectơ
15 Công thức tính tích của một vectơ với một số
16 Công thức tính trục tọa độ và hệ trục tọa độ
17 Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°
18 Tích vô hướng của hai vectơ
19 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
20 Cách viết phương trình tham số của đường thẳng
21 Cách lập phương trình đường tròn
22 Đường elip là gì? Phương trình chính tắc của đường elip