Công thức tính trục tọa độ và hệ trục tọa độ – Môn Toán lớp 10

0

1. Trục tọa độ

a, Định nghĩa: Trục tọa độ (hay còn gọi là trục hay trục số) là một đường thẳng trên đó đã xác định điểm o gọi là điểm gốc và một vectơ đơn vị e.

b, Tọa độ điểm

c, Tọa độ vectơ trên trục, độ dài đại số của vectơ trên trục

2. Hệ trục tọa độ

a, Định nghĩa

b, Tọa độ của vectơ

  • Định nghĩa:

  • Một số công thức cần nhớ: