Soạn bài “Tổng kết phần Văn học” – Môn Ngữ văn – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Phạm Hữu Cường (giáo viên môn Ngữ văn tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu bài “Tổng kết phần Văn học”.

1. Các bộ phận chủ yếu của văn học Việt Nam

Có 2 bộ phận lớn là văn học dân gian và văn học viết.

Đặc điểm truyền thống của văn học Việt Nam:

 • Tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm.
 • Tinh thần nhân văn
 • Đề cao đạo lí, nhân nghĩa.

2. Văn học dân gian

Đặc trưng của văn học dân gian: Tính truyền miệng, Tính tập thể, Tính thực hành.

Hệ thống thể loại của văn học dân gian: Truyện dân gian, Câu nói dân gian, Thơ ca dân gian, Sân khấu dân gian.

Giá trị của văn học dân gian:

 • Văn học dân gian là kho tàng vô giá của dân tộc.
 • Văn học dân gian chính là tâm hồn, tình cảm, trí tuệ…của quần chúng nhân dân và có tác động tích cực đến văn học viết.

3. Văn học viết

a. Những nội dung lớn

 • Chủ nghĩa yêu nước
 • Chủ nghĩa nhân đạo
 • Cảm hứng thế sự

b. Sự ảnh hưởng qua lại với các yếu tố truyền thống dân tộc và văn học nước ngoài:

 • Nội dung yêu nước vừa phản ánh truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc, vừa chịu sự tác động của tư tưởng “trung quân ái quốc”.
 • Nội dung nhân đạo trong văn học trung đại vẫn là truyền thống nhân đạo của dân tộc, vừa ảnh hưởng tư tưởng tích cực của Nho, Phật, Lão.
 • Tiếp thu văn học nước ngoài về thể loại, thi liệu, cốt truyện, chữ viết.

c. Sự khác nhau giữa văn học trung đại và văn học hiện đại về ngôn ngữ và thể loại:

– Về ngôn ngữ:

 • Văn học trung đại: Chữ Hán và chữ Nôm
 • Văn học hiện đại: Chữ quốc ngữ

4. Khái quát văn học viết Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 10.

Thành phần: Văn học chữ Hán và chữ Nôm.

Những đặc điểm lớn về nội dung:

 • Chủ nghĩa yêu nước
 • Chủ nghĩa nhân đạo
 • Cảm hứng thế sự

Những đặc điểm lớn về nghệ thuật:

 • Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm.
 • Khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị
 • Tiếp thu và dân tộc hóa tinh hoa văn học nước ngoài.

5. Nội dung văn học viết Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 10.

 • Nội dung yêu nước
 • Nội dung nhân đạo

6. Văn học nước ngoài.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn văn lớp 10.