Vật lí 10 – Bổ trợ kiến thức môn vật lí lớp 10

Vật lí 10 – Bổ trợ kiến thức môn vật lí lớp 10

STT Các chủ đề của môn vật lí lớp 10
1 Khái niệm và phương trình chuyển động thẳng đều – Môn Lí lớp 10
2 Chuyển động thẳng biến đổi đều
3 Sự rơi tự do, các công thức tính sự rơi tự do của một vật
4 Chuyển động tròn đều và các công thức của chuyển động tròn đều
5 Tính tương đối của chuyển động, công thức tính vận tốc
6 Tổng hợp và phân tích lực là gì? Điều kiện cân bằng của chất điểm
7 Lý thuyết về ba định luật Niu tơn
8 Lý thuyết về lực hấp dẫn, định luật vạn vật hấp dẫn
9 Lý thuyết về lực đàn hồi của lò xo và định luật Húc
10 Tổng hợp lý thuyết về lực ma sát
11 Chuyển động li tâm và chuyển động ném ngang là gì?
12 Lý thuyết về cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
13 Momen lực là gì? Quy tắc Momen lực
14 Quy tắc hợp lực song song cùng chiều là gì?
15 Có bao nhiêu dạng cân bằng? Cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì?
16 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn là gì?
17 Ngẫu lực là gì? Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn
18 Động lượng, định luật bảo toàn động lượng
19 Công là gì? Công suất là gì?
20 Các lý thuyết về động năng
21 Thế năng là gì? Cách giải các dạng toán thế năng
22 Cấu tạo chất và thuyết động học phân tử chất khí
23 Quá trình đẳng nhiệt là gì? Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt
24 Định luật Sác – lơ là gì?
25 Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
26 Nội năng là gì? Sự biến thiên nội năng
27 Các nguyên lý của nhiệt động lực học
28 Lý thuyết sự nở vì nhiệt của vật rắn
29 Lý thuyết về sự chuyển thể của các chất
30 Độ ẩm của không khí là gì? Ảnh hưởng của độ ẩm không khí