Định luật Sác – lơ là gì? – Môn Vật lí lớp 10

0

1. Quá trình đẳng tích:

Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi

2. Định luật Sác – lơ

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Ta có:

3. Đường đẳng tích:

 

– Đường đẳng tích là đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ định được.

– Trong hệ tọa độ (p, T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.