Soạn Văn 11 Ngắn Nhất – Tổng hợp tất cả kiến thức ngữ văn lớp 11

0

Soạn văn 11 siêu ngắn với đầy đủ tất cả bài học trong SGK. Giúp các bạn học sinh có thể dễ dạng soạn bài, tóm tắt kiến thức, phân tích, nghị luận,… đầy đủ tất cả các bài văn mẫu trong chương trình học ngữ văn lớp 11.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

♦ SOẠN VĂN 11 TẬP 1

Ngữ văn 11 – Tuần 3

» Soạn bài Thương vợ – Tú Xương

» Soạn bài Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến

» Soạn bài Vịnh khoa thi Hương – Tú Xương

» Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp)

Ngữ văn 11 – Tuần 4

» Soạn bài Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ

» Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

» Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Ngữ văn 11 – Tuần 5

» Soạn bài Lẽ ghét thương – Nguyễn Đình Chiểu

» Soạn bài Chạy giặc – Nguyễn Đình Chiểu

» Soạn bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn – Chu Mạnh Trinh

» Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 – Nghị luận văn học

Ngữ văn 11 – Tuần 6

» Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 1: Tác giả

» Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 2: Tác phẩm – Nguyễn Đình Chiểu

» Soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố

Ngữ văn 11 – Tuần 7

» Soạn bài Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm

» Soạn bài Xin lập khoa luật – Nguyễn Trường Tộ

» Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Ngữ văn 11 – Tuần 8

» Soạn bài Ôn tập văn học trung đại

» Soạn bài Thao tác lập luận so sánh

Ngữ văn 11 – Tuần 9

» Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

» Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3: Nghị luận văn học

Ngữ văn 11 – Tuần 10

» Soạn bài Hai đứa trẻ – Thạch Lam

» Soạn bài Ngữ cảnh

Ngữ văn 11 – Tuần 11

» Soạn bài Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân

» Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận so sánh

» Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Ngữ văn 11 – Tuần 12

» Soạn bài Hạnh phúc một tang gia – Vũ Trọng Phụng

» Soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí

Ngữ văn 11 – Tuần 13

» Soạn bài Một số thể loại văn học: thơ, truyện

» Soạn bài Chí Phèo (Phần tác giả) – Nam Cao

» Soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp)

Ngữ văn 11 – Tuần 14

» Soạn bài Chí Phèo (Phần tác phẩm) – Nam Cao

» Soạn bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

» Soạn bài Bản tin

Ngữ văn 11 – Tuần 15

» Soạn bài Cha con nghĩa nặng – Hồ Biểu Chánh

» Soạn bài Vi hành – Nguyễn Ái Quốc

» Soạn bài Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan

» Soạn bài Luyện tập viết bản tin

» Soạn bài Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Ngữ văn 11 – Tuần 16

» Soạn bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Nguyễn Huy Tưởng

» Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Ngũ văn 11 – Tuần 17

» Soạn bài Tình yêu và thù hận – U. Sếch-xpia

» Soạn bài Ôn tập phần văn học

Ngữ văn 11 – Tuần 18

» Soạn bài Kiểm tra Tổng hợp cuối học kì I – Ngữ văn lớp 11 siêu ngắn

» Soạn bài Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn siêu ngắn

♦ SOẠN VĂN 11 TẬP 2

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 19

» Soạn văn bài Lưu biệt khi xuất dương

» Soạn văn bài Nghĩa của câu

» Soạn văn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 20

» Soạn văn bài Hầu trời

» Soạn văn bài Nghĩa của câu (tiếp theo)

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 21

» Soạn văn bài Vội vàng – Xuân Diệu

» Soạn văn bài Thao tác lập luận bác bỏ

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 22

» Soạn văn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

» Soạn văn bài Tràng giang – Huy Cận

» Soạn văn bài Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 23

» Soạn văn bài Đây thôn Vĩ Dạ

» Soạn văn bài Chiều tối

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 24

» Soạn văn bài Từ ấy

» Soạn văn bài Lai Tân

» Soạn văn bài Nhớ đồng

» Soạn văn bài Tương tư

» Soạn văn bài Chiều xuân

» Soạn văn bài Tiểu sử tóm tắt

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 25

» Soạn văn bài Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 26

» Soạn văn bài Tôi yêu em

» Soạn văn bài Bài thơ số 28

» Soạn văn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 27

» Soạn văn bài Người trong bao

» Soạn văn bài Thao tác lập luận bình luận

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 28

» Soạn văn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền

» Soạn văn bài Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 29

» Soạn văn bài Về luân lý xã hội ở nước ta

» Soạn văn bài Tiếng mẹ đẻ – Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 30

» Soạn văn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng-ghen)

» Soạn văn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 31

» Soạn văn bài Một thời đại trong thi ca

» Soạn văn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 32

» Soạn văn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận

» Soạn văn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 33

» Soạn văn bài Ôn tập phần văn học (Ngữ văn 11 – kì 2)

» Soạn văn bài Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 34

» Soạn văn bài Ôn tập phần Tiếng Việt

» Soạn văn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

» Soạn văn bài Ôn tập phần làm văn – Ngữ Văn 11

Ngữ văn lớp 11 – Tuần 35

» Soạn văn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm Ngữ văn lớp 11 siêu ngắn