Soạn bài “Thao tác lập luận phân tích” – Môn Ngữ văn – Lớp 11

0
152

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Phạm Hữu Cường (giáo viên môn Văn tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi soạn bài “Thao tác lập luận phân tích”.

I. Khái niệm, mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích.

*Khái niệm: Lập luận phân tích là chia nhỏ đối tượng thành các yếu tố bộ phận để xem xét nội dung, hình thức và mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài của chúng, rồi khái quát, phát hiện ra bản chất của đối tượng.

*Mục đích của phân tích: Làm rõ đặc điểm về nội dung, hình thức, cấu trức và các mối quan hệ bên trong, bên ngoài của đối tượng (sự vật, hiện tượng).

*Yêu cầu của một lập luận phân tích:

  • Xác định vấn đề phân tích.
  • Chia vấn đề thành những khía cạnh nhỏ.
  • Khái quát tổng hợp.

=> Phân tích bao giờ cũng gắn liền với thao tác tổng hợp để khái quát lại luận điểm đẫ nêu, đồng thời đảm bảo nhận thức đối tượng trong chỉnh thể của nó. Phân tích cũng không bao giờ tách rời các thao tác như giải thích, chứng minh, bác bỏ,…

II. Cách phân tích.

*Phân tích cần đi sâu vào từng mặt, từng bộ phận nhưng cần lưu ý đến quan hệ giữa chúng với nhau, cần khái quát để rút ra bản chất chung của đối tượng.

*Việc phân tách đối tượng thành các yếu tố nhỏ có thể dựa trên những tiêu chí, quan hệ nhất định:

  • Quan hệ giữa các yếu tố tạo nên đối tượng.
  • Quan hệ giữa đối tượng với các đối tượng liên quan.
  • Quan hệ giữa người phân tích với đối tượng phân tích (thái độ, sự đánh giá của người phân tích đối với đối tượng được phân tích).

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Ngữ văn 11.

Bình luận Facebook
Soạn bài “Thao tác lập luận phân tích” – Môn Ngữ văn – Lớp 11
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here