Có bao nhiêu dạng cân bằng? Cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì? – Môn Vật lí lớp 10

0

1, Các dạng cân bằng

Có ba dạng cân bằng: Cân bằng bền; cân bằng không bền; cân bằng phiếm định.

Khi vật bị kéo ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lực của vật có xu hướng:

+ Cân bằng bền: Kéo nó trở về vị trí cân bằng;

+ Cân bằng không bền: Kéo nó xa vị trí cân bằng;

+ Cân bằng phiếm định: Giữ nó đứng yên ở vị trí mới

Vị trí trọng tâm của vật là nguyên nhân gây nên các dạng cân bằng:

+ Trong trường hợp cân bằng bền, trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các vị trí lân cận.

+  Trong trường hợp cân bằng không bền, trọng tâm ở vị trí cao nhất so với các vị trí lân cận.

+ Trong trường hợp cân bằng phiếm định, vị trí trọng tâm không thay đổi hoặc ở một độ cao không đổi.

2, Sự cân bằng của một vật có mặt chân đế

Điều kiện: Giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế.

Ta có thể hạ thấp trọng tâm và tăng diện tích mặt chân đế của vật để tăng mức vững vàng cho vật đó.