Công là gì? Công suất là gì? – Môn Vật lí lớp 10

0

1, Công là gì?

Khi lực F không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn  theo hướng hợp với hướng của lực góc a thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức: (đơn vị của công là jun (j))

2, Công suất là gì?

Công suất (hay tốc độ sinh công) là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Đơn vị của công suất là jun/giây, kí hiệu là W (oát)  hoặc W.h (oát giờ).