Tính tương đối của chuyển động, công thức tính vận tốc – Môn Lí lớp 10

0

1, Tính tương đối của chuyển động

Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau, quỹ đạo có tính tương đối.

Vận tốc của chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau, vận tốc có tính tương đối.

2, Công thức tính vận tốc

Vectơ vận tốc tuyệt đối bằng tổng vectơ vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo:

Trong đó:

+ Số 1 ứng với vật chuyển động;

+ Số 2 ứng với hệ quy chiếu chuyển động;

+ Số 3 ứng với hệ quy chiếu đứng yên.

Vận tốc tuyệt đối là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên, vận tốc tương đối của vận là vận tốc ứng với hệ quy chiếu chuyển động, vận tốc kéo theo là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động với hệ quy chiếu đứng yên.