Khái niệm và phương trình chuyển động thẳng đều – Môn Lí lớp 10

0

I, Khái niệm

Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng, có vận tốc trung bình như nhau trên mọi quãng đường. Trong chuyển động thẳng đều, vận tốc là không đổi về chiều và độ lớn. Độ lớn bằng tốc độ trung bình trên bất kỳ quãng đường nào, khoảng thời gian nào.

Vận tốc trung bình của một vật đi trên đoạn đường s trong khoảng thời gian t được xác định bằng thương số s/t. Vận tốc trung bình của một vật chuyển động cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.

Quãng đường trong chuyển động thẳng đều: Trong chuyển động thẳng đều, đường đi s tăng tỉ lệ với thời gian chuyển động t.II, Phương trình chuyển động và đồ thị tọa độ – thời gian của chuyển động thẳng đều.

1. Phương trình chuyển động thẳng đều

2. Đồ thi tọa độ – thời gian: Là hình vẽ biểu diễn sự phục thuộc của vật chuyển động vào thời gian có dạng một đoạn thẳng.