Lý thuyết sự nở vì nhiệt của vật rắn – Môn Vật lí lớp 10

0

1. Lực căng bề mặt

Lực căng bề mặt tác động lên một đoạn đường nhỏ bất kỳ trên bề mặt chất lỏng:

  • Có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng;
  • Có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng;
  • Có độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đoạn đường đó.

Ta có: f = σl (σ là hệ số căng bề mặt, đo bằng đơn vị N/m). Giá trị của σ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lòng, σ giảm khi nhiệt độ tăng.

2. Hiện tượng dính ướt

Nếu thành bị dính ướt thì phần bề mặt chất lỏng ở sát thành bình sẽ bị kéo dịch lên phía trên một chút và có dạng một khum lõm.

Nếu thành bình không bị dính ướt thì bề mặt chất lỏng ở sát thành bình sẽ bị kéo dịch xuống phía dưới một chút, và có dạng một khum lồi.

3. Hiện tượng mao dẫn

Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng mức chất bên trong các ống dẫn có đường kính nhỏ luôn dâng cao hoặc hạ thấp so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống.

Các ống trong đó sảy ra hiện tượng mao dẫn gọi là ống mao dẫn.