Tổng hợp lý thuyết về lực ma sát – Môn Vật lí lớp 10

0

TOPCLASS10  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ Chuyển cấp nhẹ nhàng, chinh phục mọi bộ SGK - Bứt phá điểm 9,10

✅ Mô hình học tập 4 bước toàn diện: HỌC - LUYỆN - HỎI - KIỂM TRA

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình học tập

1, Lực ma sát trượt

Định nghĩa: Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt.

Đặc điểm của lực ma sát trượt:

  • Có hướng ngược với hướng của vận tốc;
  • Cóđộ lớn tỉ lệ với độ lớn của áp lực, không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật;
  • Ta có: Fms = μt. N,
  • μt:  là hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc và được dùng để tính lực ma sát trượt.


2, Lực ma sát lăn

Định nghĩa: Lực ma sát lăn xuất hiện ở chỗ tiếp xúc của vật rơi với bề mặt mà vật lăn trên đó để cản trở chuyển động lăn. Lực mà sát lăn rất nhỏ so với lực ma sát trượt.

3, Lực ma sát nghỉ

Định nghĩa: Lực ma sát nghỉ xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật rơi với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó  khi nó bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.
Độ lớn của lực ma sát nghỉ: Có độ lớn cực đại, lớn hơn lực ma sát trượt.