Chuyển động tròn đều và các công thức của chuyển động tròn đều – Môn Lí lớp 10

0

1, Khái niệm chuyển động tròn đều

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo của một đường tròn. Vật đi được những cung tròn bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.

2, Vận tốc và tốc độ góc của chuyển động tròn đều

  • Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo, độ lớn của vận tốc là không đổi.
  • Tốc độc góc của chuyển động tròn đều là đại lượng được đo bằng bán kính OM quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ của chuyển động tròn đều là đại lượng không đổi.

+ Chu kỳ của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng (đơn vị của chu kỳ là giây (s), ta có công thức sau

+ Tần số của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong một giây (đơn vị là vòng/s hoặc hec (Hz), công thức:

+ Công thức liên hệ giữa vận tốc và vận tốc góc: 

3, Gia tốc hướng tâm chuyển của chuyển động tròn đều

Chuyển động tròn đều là chuyển động có gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo, gọi là gia tốc hướng tâm. Ta có công thức sau: