Momen lực là gì? Quy tắc Momen lực – Môn Vật lí lớp 10

0

1, Momen lực là gì?

  • Một vật có trục quay cố định khi tác dụng làm quay các lực tác dụng lên vật cân bằng lẫn nhau;
  • Momen lực với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó, công thức là: M = F.d (N.m).

2, Quy tắc momen lực

  • Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng các mômen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các mômen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
  • Quy tắc mômen lực còn được áp dụng cho cả trường hợp vật không có trục quay cố định nếu như trong một tình huống cụ thể nào đó ở vật xuất hiện trục quay.