Chuyển động li tâm và chuyển động ném ngang là gì? – Môn Vật lí lớp 10

0

1, Lực hướng tâm là gì?

ĐN: Lực hướng tâm là lực (hay hợp của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm.

Công thức tính lực hướng tâm : Fht = maht = mv2r  =  mω2r

2, Chuyển động li tâm là gì?

Chuyển động li tâm là chuyển động trong chuyển động tròn của một vật, khi lực ma sát nghỉ cực đại không đủ lớn để đóng vai trò của lực hướng tâm, lúc này vật trượt trên mặt tiếp xúc rồi văng ra theo phương tiếp tuyến quỹ đạo.

3, Chuyển động ném ngang là gì?

Chuyển động ném ngang có thể phân tích thành 2 chuyển động thành phần tính theo trục tọa độ:

  • Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình : ax = 0; vx = v0; x = v0.t
  • Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình : a = g ; vy = gt ; y = (2)gt2

    4, Xác định chuyển động của vật

  • Khử t giữa hai phương trình x = v0t và y = (2)gt2, ta được phương trình quỹ đạo của vật là: 

Như vậy, quỹ đạo của chuyển động ném ngang là đường Parabol.

+ Thời gian chuyển động của vật ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao h và được xác định: