Nội năng là gì? Sự biến thiên nội năng – Môn Vật lí lớp 10

0

1. Nội năng là gì?

  • Khái niệm nội năng:

Nội năng là tổng động năng và thế năng của các phân tử tạo nên vật. Đơn vị của nội năng là Jun (J).

Động năng của phân tử phụ thuộc vào vận tốc của phân tử, thế năng của vật phụ thuộc vào sự phân bố của các phân tử.

Chính vì vậy, nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật: U = f(T,V)

  • Sự biến thiên nội năng: Trong nhiệt động lực học, người ta quan tâm đến độ biến thiên nội năng của vật, chính là phần nội năng tăng thêm hoặc bớt đi.

Ký hiệu nội năng: ∆U

2. Sự biến thiên của nội năng

  • Thực hiện công: Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác sang nội năng.
  • Truyền nhiệt: Truyền nhiệt là quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công. Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.
  • Nhiệt lượng: Nhiệt lượng là so độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt.