Các lý thuyết về động năng – Môn Vật lí lớp 10

0

1, Động năng

Năng lượng:

  • Mọi vật xung quanh ta đều có mang năng lượng.
  • Khi mọi vật tương tác với các vật khác thì giữa chúng có thể có trao đổi năng lượng.

Động năng: Dạng năng lượng mà một vật có được do nó đang chuyển động gọi là động năng. Động năng có đơn vị là jun.

2, Công thức tính động năng

Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng (kí hiệu Wđ) mà vật đó có được do nó đang chuyển động.

3, Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng

Ta có công thức: 

Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng và ngược lại.