Cách viết phương trình tham số của đường thẳng – Môn Toán lớp 10

0

1, Phương trình tham số của đường thẳng

a, Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Là vectơ có giá song song hoặc trùng với đường thẳng.

Giá của vectơ là một đường thẳng chưa vectơ đó.

b, Phương trình tham số của đường thẳng

Viết phương trình tham số của đường thẳng là tìm tất cả các điểm M nằm trên dường thằng (d).

2, Phương trình tổng quát của đường thẳng

a, Vectơ pháp tuyến của đường thẳng

Là vectơ có giá vuông góc với đường thẳng đó

b, Viết phương trình đường thẳng