Cách lập phương trình đường tròn – Môn Toán lớp 10

0

1, Phương trình đường tròn

2, Phương trình tiếp tuyến của đường tròn