Đường elip là gì? Phương trình chính tắc của đường elip – Môn Toán lớp 10

0

1, Định nghĩa đường elip

2, Phương trình chính tắc đường elip

3, Hình của của elip