Hướng dẫn viết bài làm văn số 7 – Môn Ngữ văn – Lớp 10

0

Đề bài:

Dân tộc ta có truyền thống “Tôn sư trọng đạo“.

Theo anh (chị), truyền thống ấy được nối tiếp như thế nào trong thực tế cuộc sống hiện nay?

A. Lập dàn ý

1. Mở bài

Trích dẫn câu tục ngữ “Tôn sư trọng đạo” và nêu khái quát về truyền thống tốt đẹp có từ ngàn đời nay của dân tộc ta.

2. Thân bài

-Giải thích ý nghĩa của câu nói “Tôn sư trọng đạo”: tôn trọng thầy cô, đạo nghĩa con người.

-“Tôn sư trọng đạo” là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta

  • Kính trọng và đề cao vai trò của người dẫn đường tri thức.
  • Coi trọng việc học hành như việc cả đời người, tri thức mở ra tương lai tươi sáng.
  • Coi trọng đạo lí làm người, nhân nghĩa yêu thương nhau

-Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được nối tiếp trong cuộc sống ngày nay

  • Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay
  • Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận không nhỏ thể hiện thái độ không tôn trọng thầy cô, không hiếu kính với cha mẹ…

-Biện pháp để phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”: Nâng cao nhận thức của mỗi người về Truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, vì nó xuất phát từ sự tôn kính cá nhân của mỗi người.

3. Kết bài

Khẳng định lại ý nghĩa câu tục ngữ và liên hệ bản thân.