Công thức tính tích của một vectơ với một số – Môn Toán lớp 10

0

TOPCLASS10  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ Chuyển cấp nhẹ nhàng, chinh phục mọi bộ SGK - Bứt phá điểm 9,10

✅ Mô hình học tập 4 bước toàn diện: HỌC - LUYỆN - HỎI - KIỂM TRA

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình học tập

1. Định nghĩa, tính chất

a, Định nghĩa

b, Tính chất

2. Trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác

a, Trung điểm của đoạn thẳng

Cho 2 điểm A và B, gọi I là trung điểm của AB, với điểm M bất kì ta có biểu thức: 

b, Trọng tâm của tam giác: Là giao của 3 đường trung tuyến trong tam giác. Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với mọi điểm M ta có:

3. Điều kiện để 2 vectơ cùng phương với nhau

4. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Để chứng mình 3 điểm ABC thẳng hàng, ta phải tìm 1 số k sao cho vectơ này bằng k lần vectơ kia.

5, Tổng kết