Số gần đúng là gì? Sai số là gì? – Môn Toán – Lớp 10

0

Số gần đúng và sai số là bài học thuộc môn Toán lớp 10, để giúp các em nắm rõ nội dung kiến thức, Thầy Lưu Huy Thưởng (Giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đã có bài giảng liên quan đến bài học, chúng ta cùng xem nhé!

1, Số gần đúng là gì?

Định nghĩa: Số gần đúng thể hiện vật thể, số lượng vật thể cần tính dưới dạng gần chính xác.

2, Sai số tuyệt đối và sai số tương đối

Sai số tuyệt đối: 

Sai số tương đối: 

3, Số quy tròn

Luật quy tròn:

+ Nếu chữ số sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi chữ số 0.

+ Nếu chữ số sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cũng làm như trên, nhưng cộng thêm một đơn vị vào chữ số của hàng quy tròn.

4, Chữ số chắc, và cách chuẩn số gần đúng

Chữ số chắc: Cho số gần đúng a của số a (ngang) với độ chính xác d. Trong số a, một chữ số được gọi là chữ số chắc (hay chữ số đáng tin)nếu d không vượt quá nửa đơn vị của hàng có chữ số đó.

Dạng chuẩn số gần đúng:

+ Định nghĩa: Với một số thập phân không nguyên, dạng chuẩn của của số gần đúng thì các chữ số trong số thập phân đó là một số chắc.

Trên đây là tóm tắt những lý thuyết về số gần đúng và sai số, trong bài giảng của thầy Lưu Huy Thưởng, chúc các em học tập tốt!