Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất

0

Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất và tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số là 2 dạng bài tập phổ biến thường hay xuất hiện trong đề kiểm tra, đề thi học kì môn toán 12. Cùng butbi ôn luyện kiến thức nhé!

KHÓA ÔN CHUYÊN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

NHANH CHÓNG LẤP LỖ HỔNG KIẾN THỨC - TỰ TIN NHẬP CUỘC ĐƯỜNG ĐUA ĐẠI HỌC

✅ Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo từng chuyên đề thi tốt nghiệp THPT

✅ Cung cấp các phương pháp làm bài hiệu quả theo từng chuyên đề THPT

✅ Lưu ý các lỗi sai thường gặp và tips, mẹo gia tăng tốc độ làm bài

✅ Đầy đủ các môn Toán - Lí - Hóa - Anh - Văn - Sinh - Sử - Địa - GDCD

✅ Học phí chỉ 50K/chuyên đề

Tham khảo thêm:

Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất (ví dụ minh họa)

Bài tập 1:

Đề bài: Tìm giá trị thực của tham số m để cho hàm số giá trị lớn nhất ở trên đoạn [-1;3] bằng 10.

Lựa chọn đáp án:

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất (lời giải bài 1)
Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất (lời giải bài 1)

Bài tập 2:

Đề bài: Cho hàm số với m là tham số thực. Tìm giá trị lớn nhất của m để hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0;3] bằng – 2.

Lựa chọn đáp án:

Lời giải:

Bài tập 3:

Đề bài: Có tổng bao nhiêu giá trị của m để giá trị lớn nhất của hàm số  nằm trên đoạn [0;4] bằng -1.

Lựa chọn đáp án:

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 6

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất (lời giải bài 3)
Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất (lời giải bài 3)

Bài tập 4:

Đề bài: Có bao nhiêu số thực m để cho hàm số  có giá trị lớn nhất trên khoảng [-3;2] bằng 150?

Lựa chọn đáp án:

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 5

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất trong khoảng (lời giải bài 4)
Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất trong khoảng (lời giải bài 4)

Bài tập 5:

Đề bài: Tìm các giá trị của m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số y = x2 – 2x + m trong đoạn [-1; 2] bằng 5.

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn (lời giải bài 5)
Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn (lời giải bài 5)

Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất (ví dụ minh họa)

Bài tập 1:

Đề bài: Cho hàm số sau f(x) = x3 + (m2 + 1)x + m2 – 2 với m là số thực. Hãy tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất ở trên đoạn [0; 2] bằng 7.

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn (lời giải bài 1)
Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn (lời giải bài 1)

Bài tập 2:

Đề bài: Cho hàm số với tham số thực là m. Hãy tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0; 1] có kết quả bằng -2.

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn (lời giải bài 2)
Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn (lời giải bài 2)

Bài tập 3:

Đề bài: Cho hàm số sau . Gọi S là tập hợp cho các giá trị thực của m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số nằm trên đoạn [-1;1] bằng – 6. Hãy tính tổng các phần tử của S.

Lựa chọn đáp án:

 • A. 0
 • B. 4
 • C. -5
 • D. 

Lời giải:

Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất (lời giải bài 3)
Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất (lời giải bài 3)