Toán 12 | Công thức, giải bài tập toán 12 hình học, đại số

0

Tổng hợp tất cả các nội dung kiến thức phần lý thuyết, công thức và phương pháp giải bài tập toán lớp 12 phần giải tích (đại số) và hình học trong SGK môn Toán lớp 12, giúp các bạn học sinh ôn luyện kiến thức thi THPT Quốc gia. Giai toan 12 xem mục lục giai toan lop 12 trong sach giao khoa duoi day.

KHÓA ÔN CHUYÊN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

NHANH CHÓNG LẤP LỖ HỔNG KIẾN THỨC - TỰ TIN NHẬP CUỘC ĐƯỜNG ĐUA ĐẠI HỌC

✅ Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo từng chuyên đề thi tốt nghiệp THPT

✅ Cung cấp các phương pháp làm bài hiệu quả theo từng chuyên đề THPT

✅ Lưu ý các lỗi sai thường gặp và tips, mẹo gia tăng tốc độ làm bài

✅ Đầy đủ các môn Toán - Lí - Hóa - Anh - Văn - Sinh - Sử - Địa - GDCD

✅ Học phí chỉ 50K/chuyên đề

Toán 12 | công thức, giải bài tập toán 12 hình học, đại số
Toán 12 | công thức, giải bài tập toán 12 hình học, đại số

I, NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẦN GIẢI TÍCH – TOÁN 12

♦ CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

» Bài số 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

» Bài số 2. Cực trị của hàm số

» Bài số 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

» Bài số 4. Đường tiệm cận

» Bài số 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

» Ôn tập kiến thức Chương 1 – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô

» Đề kiểm tra 15′ (Chương 1 Giải Tích môn toán lớp 12)

» Đề kiểm tra 45′ (1 tiết) | Chương 1 Giải Tích môn toán lớp 12

CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

» Bài số 1. Lũy thừa

» Bài số 2. Hàm số lũy thừa

» Bài số 3. Lôgarit

» Bài số 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

» Bài số 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

» Bài số 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

» Ôn tập kiến thức Chương 2 – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

» Đề kiểm tra 15′ (Chương 2 Giải Tích môn toán lớp 12)

» Đề kiểm tra 45′ (1 tiết) | Chương 2 Giải Tích môn toán lớp 12

♦ CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

» Bài số 1.Nguyên hàm

» Bài số 2. Tích phân

» Bài số 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

» Ôn tập kiến thức Chương 3 | Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

» Đề kiểm tra 15′ (Chương 3 Giải Tích môn toán lớp 12)

» Đề kiểm tra 45′ (1 tiết) | Chương 3 Giải Tích môn toán lớp 12

♦ CHƯƠNG 4. SỐ PHỨC

» Bài số 1. Số phức

» Bài số 2. Cộng, trừ và nhân số phức

» Bài số 3. Phép chia số phức

» Bài số 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

» Ôn tập kiến thức Chương 4 – Số phức

» Đề kiểm tra 15′ (Chương 4 Giải tích môn toán 12)

» Đề kiểm tra 45′ (1 tiết) | Chương 4 Giải Tích môn toán lớp 12

♦ ÔN TẬP CUỐI NĂM – GIẢI TÍCH LỚP 12

II, NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 12

♦ CHƯƠNG 1. KHỐI ĐA DIỆN

» Bài số 1. Khái niệm về khối đa diện

» Bài số 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

» Bài số 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

» Ôn tập kiến thức chương 1 – Khối đa diện

» Đề kiểm tra 15′ (Chương 1 Hình học lớp 12)

» Đề kiểm tra 45′ (1 tiết) | Chương 1 Hình học lớp 12

♦ CHƯƠNG 2. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

» Bài số 1. Khái niệm về mặt tròn xoay

» Bài số 2. Mặt cầu

» Ôn tập kiến thức chương 2 – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

» Đề kiểm tra 15′  (Chương 2 Hình học môn toán lớp 12)

» Đề kiểm tra 45′ (1 tiết) | Chương 2 Hình học môn toán lớp 12

♦ CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

» Bài số 1. Hệ tọa độ trong không gian

» Bài số 2. Phương trình mặt phẳng

» Bài số 3. Phương trình đường thẳng trong không gian

» Ôn tập kiến thức chương 3 – Phương pháp tọa độ trong không gian

» Đề kiểm tra 15′ (Chương 3 Hình học môn toán lớp 12)

» Đề kiểm tra 45′ (1 tiết) | Chương 3 Hình học môn toán lớp 12

♦ ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC LỚP 12

III, TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA, ĐỀ CƯƠNG – TOÁN 12

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 12

  • Đề ôn tập kiến thức giữa học kì 1 – Có đáp án và lời giải
  • Đề thi giữa học kì 1 của các trường thpt có lời giải – Mới nhất

Đề cương ôn tập Toán 12 học kì 1

Đề thi học kì 1 môn Toán 12 mới nhất có lời giải chi tiết

  • Đề ôn tập kiến thức học kì 1 – Có đáp án và lời giải
  • Đề thi học kì 1 của các trường thpt có lời giải – Mới nhất

Đề kiểm tra Toán 12 giữa kì 2

  • Đề ôn tập kiến thức giữa kì 2- Có đáp án và lời giải chi tiết
  • Đề thi giữa học kì 2 của các trường thpt có lời giải – Mới nhất

Đề cương ôn tập Toán 12 học kì 2

Đề thi Toán 12 học kì 2 mới nhất có lời giải

  • Đề ôn tập kiến thức học kì 2 – Có đáp án và lời giải chi tiết
  • Đề thi học kì 2 của các trường thpt có lời giải – Mới nhất

Tham khảo thêm:

Học tốt Toán 12 cùng butbi.hocmai.vn nhé!