Sơ đồ tư duy toán 12 hình học, đại số cần nhớ

0

Sơ đồ tư duy toán 12 hình học, đại số chi tiết để các bạn tham khảo nắm được tổng quát kiến thức môn toán lớp 12.

Tham khảo thêm:

Sơ đồ tư duy toán 12 đại số cần nhớ

Tổng quát sơ đồ tư duy kiến thức quan trọng phần đại số 12 các bạn cần nhớ:

♣ Tổng quan về cực trị hàm số

Sơ đồ tư duy cực trị hàm số
Sơ đồ tư duy cực trị hàm số

♣ Dãy số – cấp số cộng – cấp số nhân

Sơ đồ tư duy dãy số cấp số cộng cấp số nhân
Sơ đồ tư duy dãy số cấp số cộng cấp số nhân

♣ Bảng nguyên hàm cần nhớ

Sơ đồ tư duy kiến thức nguyên hàm
Sơ đồ tư duy kiến thức nguyên hàm

♣ Hàm mũ – hàm logarit

Sơ đồ tư duy về Hàm mũ và hàm logarit
Sơ đồ tư duy về Hàm mũ và hàm logarit

♣ Bảng công thức lượng giác cần nhớ

Bảng công thức lượng giác cần nhớ
Bảng công thức lượng giác cần nhớ

♣ Sơ đồ chung giải bài toán xác suất

Sơ đồ chung giải bài toán xác suất
Sơ đồ chung giải bài toán xác suất

♣ Kiến thức nền tảng về số phức

Kiến thức nền tảng về số phức
Kiến thức nền tảng về số phức

Sơ đồ tư duy toán 12 hình học cần nhớ

Tổng quát sơ đồ tư duy kiến thức quan trọng phần hình học 12 các bạn cần nhớ:

 

♣ Phương pháp viết phương trình đường thẳng

Phương pháp viết phương trình đường thẳng
Phương pháp viết phương trình đường thẳng

♣ Phương pháp viết phương trình mặt cầu

Phương pháp viết phương trình mặt cầu
Phương pháp viết phương trình mặt cầu

♣ Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp – lăng trụ

Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - lăng trụ
Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp – lăng trụ

♣ Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau
Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

♣ Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng

Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng
Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng

♣ Quan hệ song song của đường thẳng và mặt phẳng

Quan hệ song song của đường thẳng và mặt phẳng
Quan hệ song song của đường thẳng và mặt phẳng

♣ Quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng

Quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng
Quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng