Lí thuyết về Sóng cơ và sự truyền sóng cơ – Môn Vật lý – Lớp 12

0

1, Sóng cơ.

Dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất được gọi là sóng cơ. Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.

Sóng có các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với truyền sóng được gọi là sóng ngang.

VD: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây cao su,…

Sóng có các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng được gọi là sóng dọc.

VD: sóng trên lò xo, sóng âm,…

Biên độ dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền qua gọi là biên độ sóng.

Tốc độ truyền sóng v là tốc độ truyền dao động trong môi trường.

Chu kì T là chu kì dao động của một phần tử môi trường có truyền sóng qua.

Số lần dao động mà phần tử môi trường thực hiện trong 1s khi sóng truyền qua được gọi là tần số f (đơn vị: hec-Hz).

Quãng đường sóng truyền được trong một chu kì gọi là bước sóng: Năng lượng dao động của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua được gọi là năng lượng sóng. Truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.

2. Phương trình sóng.

Có góc tọa độ và gốc thời gian sao cho: 

Dao động từ O truyền đến M cách O một khoảng x = v.∆t, sau khoảng thời gian ∆t.

Phương trình dao động của phần tử môi trường tại điểm M bất kì có tọa độ x là: 

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.