Giao thoa sóng là gì – Môn Vật lý – Lớp 12

0

1, Giao thoa sóng.

Hiện tượng hai sóng khi gặp nhau thì có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm triệt tiêu lẫn nhau được gọi là hiện tượng giao thoa.

2, Nguồn kết hợp, sóng kết hợp.

Hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có đệ lệch pha không đổi theo thời gian.

Hai sóng được tạo ra từ hai nguồn kết hợp gọi là sóng kết hợp.

Tổng hợp hai sóng khi trên mặt nước có sự lan truyền của hai sóng kết hợp và tại các điểm có sự gặp nhau của hai sóng kết hợp.

3, Điều kiện để có giao thoa sóng.

Điều kiện để có giao thoa sóng: 2 sóng kết hợp gặp nhau và dao động cùng phương.

4, Các phương trình sóng.

Nếu tại hai nguồn S1 và S2 cùng phát ra hai sóng giống hệt nhau thì: 

Khi sóng truyền đi thì sóng tại điểm M( S1M=d1; S2M=d2) là tổng hợp hai sóng từ S1 và S2 truyền tới có phương trình là: 

Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng số nguyên lần bước sóng: 

Cực tiểu giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số bán nguyên lần bước sóng: 

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.