Sóng dừng là gì? – Môn Vật lý – Lớp 12

0

1, Sự phản xạ của sóng.

Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên vật cản cố định.

Sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên vật cản tự do.

2, Sóng dừng.

a, Định nghĩa.

  • Sóng dừng xảy ra khi sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng.
  • Các vị trí bụng là cực đại của biên độ, các vị trí nút là cực tiểu của biên độ.

b, Sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định.

Điều kiện có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài của sợi dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng:

Công thức:  

Đối với sợi dây có hai đầu cố định: 

  • Số bó sóng: k
  • Số nút sóng: k+1
  • Số bụng sóng: k

c, Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do:

Điều kiện có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của sợi dây phải bằng một số lẻ lần λ/4

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.