Mạch dao động là gì – Môn Vật lí – Lớp 12

0

1, Mạch dao động.

Mạch dao động có một cuộn cảm có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C tạo thành mạch kín.

2, Dao động điện từ tự do trong mạch dao động.

a, Sự biến thiên điện tích và cường độ dòng điện trong mạch dao động lí tưởng:

Cường độ dòng điện i và điện tích q của một bản tụ điện trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian, i lệch pha π/2 so với q.

Trong đó: 

b, Dao động điện tự do.

Dao động điện tự do trong mạch là sự biến thiên điều hòa của cường độ điện trường và cảm ứng từ trong mạch dao động.

c, Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động: 

5, Năng lượng điện từ.

Năng lượng điện từ là tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng điện trường trong cuộn cảm của mạch.

Năng lượng điện từ được bảo toàn khi không có sự tiêu hao năng lượng.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.