Điện từ trường là gì – Môn Vật lí – Lớp 12

0

 1, Từ trường biến thiên, điện trường biến thiên, điện từ trường.

  • Điện từ trường gồm hai thành phần là: điện trường biến thiên và từ trường biến thiên thống nhất với nhau.
  • Xuất hiện điện trường xoáy khi nơi đó có một từ trường biến thiên theo thời gian.
  • Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là đường cong kín.
  • Xuất hiện từ trường xoáy khi nơi đó có một điện trường biến thiên theo thời gian.
  • Đường sức của từ trường luôn khép kín.

2, Thuyết điện từ Mắc-xoen.

Trong cùng một không gian, điện trường biến thiên và từ trường biến thiên tồn tại và chuyển hóa lẫn nhau trong một trường thống nhất được gọi là điện từ trường.

Mắc-xoen đã xây dựng hệ thống diễn tả mối liên hệ của điện từ trường qua 4 phương trình:

  • Điện trường, điện tích, dòng điện và từ trường.
  • Sự biến thiên của từ trường theo thời gian và điện trường xoáy.
  • Sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.